Loga instytucji: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach. Flaga i godło Polski.

OGŁOSZENIE

Nabór uczestników do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - edycja 2021.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach w ramach resortowego programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem wytchnieniowym.

Program realizowany będzie w okresie czerwiec – grudzień 2021 r.

Program skierowany jest do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
oraz do opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne sprawy zdrowotne.

 

Zaplanowane jest objęcie wsparciem 1 opiekuna dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności
oraz 4 opiekunów dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
.

Każda zakwalifikowana do Programu osoba może otrzymać wsparcie w łącznym wymiarze 240 godzin w trakcie trwania Programu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach realizuje Program świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.

 

Chęć wzięcia udziału w Programie należy zgłosić telefonicznie pod numerem 59 811 60 15 wew. 101 lub 102
w godzinach 7.30 - 15.30 w terminie do 31 maja 2021 r.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu do Programu decydować będzie dostarczenie przez osobę zainteresowaną karty FIM wypełnionej przez lekarza pierwszego kontaktu/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/pielęgniarkę.