Dnia 05.08.2019 r. przeprowadzono szkolenie dla opiekunów faktycznych seniorów z Gminy Główczyce pn. „Profesjonalizacja usług opiekunów poprzez wzrost kompetencji, wiedzy i umiejętności praktycznych”, w ramach realizowanego w gminach powiatu słupskiego projektu pn. "Srebrna Sieć". Szkolenie odbyło się w sali konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach.

Celem szkolenia było nabycie kompetencji i wiedzy w zakresie opieki, warsztatu pracy oraz umiejętności psychospołecznych u opiekunów, jak również badanie własnego potencjału oraz rozwijanie samego siebie: analiza własnych mocnych i słabych stron. Potencjał osoby w roli opiekuna, przyjaciela, pomocnego sąsiada.


Opiekunowie seniorów zebrani przy stole wraz z trenerkami prowadzącymi szkolenie w sali konferencyjnej ośrodka pomocy społecznej.