Seniorzy wykonujący zadania w ramach prowadzonego szkolenia.

Dnia 19.02.2020 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach odbyło się pierwsze szkolenie w tym roku dla seniorów, w ramach realizowanego w gminie projektu "Srebrna Sieć". Szkolenie dotyczyło profilaktyki uzależnień i współuzależnienia.

W pierwszej części odbył się wykład teoretyczny, na którym zostały omówione typy uzależnień i zasady współuzależnienia. W kolejnej części odbyły się ćwiczenia mające na celu rozróżnianie zagrożeń wynikających z substancji i zachowań uzależniających. Został omówiony wpływ substancji psychoaktywnych w wieku starszym. Na zakończenie odbył się trening pamięci i koncentracji.

Tego dnia podczas szkolenia seniorzy mogli skosztować pysznej kawy oraz pączków z okazji „tłustego czwartku".

 Seniorzy skupieni wokół stołu podczas prowadzonego szkolenia.Dwie seniorki przy kawie podczas przerwy w szkoleniu.