Opiekunowie skupieni przy stołach podczas szkolenia.

Dnia 19.02.2020  roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach odbyło się pierwsze w tym roku szkolenie dla opiekunów faktycznych seniorów, w ramach realizowanego projektu "Srebrna Sieć".

Celem szkolenia było rozwijanie kompetencji w zakresie komunikacji M3. Zakres tematyczny szkolenia obejmował takie zagadnienia jak: dieta i żywienie seniorów, gospodarowanie budżetem domowym, dom bez barier funkcjonalnych, ergonomia otoczenia seniora.

Podczas szkolenia opiekunowie mogli skosztować pysznej kawy oraz pączków z okazji „tłustego czwartku”.

 Opiekunowie wraz z prowadzącą szkolenie skupieni wokół stołów podczas prowadzonych warsztatów.