"Srebrna Sieć" - szkolenia dla seniorów i ich opiekunów po przerwie związanej z epidemią

W związku ze zniesieniem obostrzeń związanych z COVID-19 wróciliśmy po przerwie spowodowanej kwarantanną
do aktywności projektowej. W dniu 24 czerwca 2020 r. po trzymiesięcznej przerwie zorganizowaliśmy szkolenia
dla opiekunów faktycznych oraz seniorów. Stosując się do zaleceń spotkania zorganizowaliśmy w sali szkoleniowej Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach. Spotkaliśmy się oczywiście z zachowaniem wszystkich obostrzeń - była dezynfekcja rąk, mierzenie temperatury oraz z każdym uczestnikiem szkolenia przeprowadzona została ankieta wstępnej kwalifikacji.

Szkolenie dla opiekunów faktycznych seniorów było podzielone na dwa etapy. Pierwsza część spotkania miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne. W drugiej części spotkania trener omówił temat chorób wieku senioralnego. Podczas szkolenia poruszono tematy zmian zachodzących w ludzkim organizmie w wieku senioralnym. Omówiono choroby otępienne m in. Alzheimer, Parkinson oraz ich symptomy, sposoby profilaktyki i leczenia. Przekazano informację na temat udarów, zespołu kruchości kości i innych schorzeń występujących u osób starszych.

Szkolenie z seniorami, na które Ci czekali z utęsknieniem, cieszyło się dużym zainteresowaniem. Na spotkaniu podjęto temat pierwszej pomocy przedmedycznej, podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz omówiono emocje jakie towarzyszą seniorom w życiu codziennym. Szczególną uwagę poświęcono emocjom jakie towarzyszyły wszystkim w okresie kwarantanny - jak sobie seniorzy z nimi radzili i czy mieli sytuacje kryzysowe. Seniorzy nie kryli swego zadowolenia z przeprowadzonych warsztatów i zainteresowania poruszanymi tematami, aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach, otrzymali materiały szkoleniowe.