logotyp unijny projekt Srebrna Siec

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W KONKURSIE „SREBRNE SERCE”

Po raz drugi zapraszamy do udziału w konkursie „Srebrne Serce” realizowanym w ramach projektu „Srebrna Sieć”, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Komisja konkursu wyłoni najbardziej aktywnych Seniorów 60+ angażujących się w działania i przejawiających inicjatywy na rzecz gminy oraz lokalnej społeczności. Celem konkursu jest promowanie działań na rzecz seniorów, działalności seniorów i polityki senioralnej.

Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są pod treścią niniejszego artykułu bądź w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać jednostki samorządu terytorialnego, sołtysi, radni, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe , Koła Gospodyń Wiejskich oraz osoby prywatne.
Na zgłoszenia czekamy do 4 września 2020r.

Trzech najaktywniejszych seniorów zostanie nagrodzonych i wyróżnionych statuetkami.


Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie !!!

 

 

pdfRegulamin konkursu Srebrne Serce 2020r.pdf260.01 KB

pdfZałącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy .pdf144.54 KB06/08/2020, 14:53

pdfZałącznik nr 2 - Informacja nt. przetwarzania danych osobowych.pdf210.68 KB06/08/2020, 14:53

pdfZałącznik nr 3 - Zgoda kandydata na udział w konkursie .pdf200.03 KB06/08/2020, 14:53

pdfZałącznik nr 4 - Karta oceny formalnej i merytorycznej .pdf219.96 KB06/08/2020, 14:53