logotyp unijny projekt Srebrna Siec


Informujemy, iż rozpoczęła się procedura powołania Rady Seniorów w Gminie Główczyce.

Rada Gminy Główczyce na sesji w dniu 28 sierpnia 2018 roku przyjęła uchwałę Nr XLII/408/2018 w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Główczyce oraz nadania jej statutu. Uchwała określa cel i zakres zadań Rady, zasady i tryb wyboru oraz organizację i tryb działania Rady.

W ślad za tym Wójt Gminy Główczyce zarządzeniem Nr 97/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku ogłosiła nabór na kandydatów do Rady Seniorów Gminy Główczyce. Zarządzenie zawiera wzór formularza, na którym należy dokonać zgłoszenia.

Zgodnie z w/w zarządzeniem w dniu 19 listopada br. rozpoczął się nabór wniosków kandydatów do Rady. Do Rady Seniorów mogą kandydować osoby, które ukończyły 60-ty rok życia. Zgłoszenia dokonują stowarzyszenia działające na rzecz seniorów lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców gminy. Zgłoszenia kandydatów można dokonywać do dnia 3 grudnia 2018 roku.

Rada liczyć będzie 10 osób. Celem działania Rady Seniorów będzie integracja i wsparcie środowiska seniorów oraz reprezentowanie interesów tej grupy osób. Powołanie Rady Seniorów realizowane jest w związku z podejmowanymi działaniami w ramach Projektu pn. "Srebrna sieć" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szczegółowych informacji o naborze udziela Kierownik lub Animator Lokalny osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach oraz telefonicznie pod nr: 59 811 60 15, kom.: 516 194 842

 

Załączniki:

  1. pdfUchwała Rady Gminy Główczyce nr XLII/408/2018 w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Główczyce oraz nadania jej statutu1.05 MB20/11/2018, 15:05
  2. pdfStatut Rady Seniorów Gminy Główczyce3.47 MB20/11/2018, 15:06
  3. pdfZarządzenie Wójta Gminy Główczyce w sprawie ogłoszenia naboru na kandydatów do Rady Seniorów Gminy Główczyce1.95 MB20/11/2018, 15:05
  4. pdfZarządzenie Wójta Gminy Główczyce zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na kandydatów do Rady Seniorów717.8 KB05/12/2018, 14:52