Dnia 16 stycznia 2019 roku odbyło się I posiedzenie Rady Seniorów Gminy Główczyce. W trakcie posiedzenia Wójt Gminy Główczyce Pani Danuta May wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Seniorów Gminy Główczyce.

Głównym punktem obrad były wybory prezydium Rady. W wyniku jawnego głosowania jednogłośnie Przewodniczącym Gminnej Rady Seniorów został Pan Jerzy Jóskowski, Wiceprzewodniczącą – Pani Anna Jurcaba oraz Sekretarzem – Pani Ilona Dembek.

Pani Wójt pogratulowała wybranym, a całej Radzie życzyła wielu pomysłów, realizacji planów i zamierzeń przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy, doświadczenia i mądrości życiowej oraz mnóstwa energii do ich realizowania. Wyraziła także nadzieję na aktywne uczestnictwo Rady Seniorów Gminy Główczyce w życiu gminy Główczyce.

Gminna Rada Seniorów w Główczycach powstała w ramach jednego z zadań projektu „Srebrna Sieć”. Ma na celu reprezentowanie potrzeb i interesów osób starszych, które zamieszkują na terenie Gminy Główczyce.

Wójt Gminy Główczyce wręczająca zaświadczenia nowowybranym radnym.

Wójt Gminy Główczyce wręczająca zaświadczenia nowowybranym radnym.Członkowie Rady pozujący do zdjęcia z otrzymanymi zaświadczeniami, w towarzystwie kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.