II SESJA
RADY SENIORÓW GMINY GŁÓWCZYCE

Członkowie Rady Seniorów podczas posiedzenia.Dnia 20 maja 2019 roku, w Sali Konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach odbyło się II Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Główczyce.

Na obradach został przyjęty ramowy plan pracy Rady na rok 2019. Zostały omówione działania w zakresie polityki informacyjnej Rady Seniorów: współpraca z Redakcją Biuletynu Informacyjnego ,,Wieści z gminy Główczyce”, utworzenie ,,Kącika dla Seniora” jako stałej rubryki w gazecie, współpraca z operatorem strony internetowej Gminy Główczyce, rozmowa na temat konkursu „Srebrne Serce” w ramach projektu „Srebrna Sieć”, o którym opowiedział opiekun Wolontariatu Senioralnego. Odbyła się również rozmowa na temat Senioralnego Srebrnego Pikniku na świeżym powietrzu.

Animator Lokalny Projektu Srebrna Sieć, skierowanego do seniorów, opowiedział o dotychczas zrealizowanych zadaniach w projekcie, m.in. o teleopiece, przeprowadzonych szkoleniach dla seniorów i opiekunów faktycznych, rehabilitacji domowej, sąsiedzkich usługach opiekuńczych, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz Punkcie Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego.

 

Członkowie Rady Seniorów podczas posiedzenia.Członkowie Rady Seniorów podczas posiedzenia.