Członkinie rady seniorów gminy Główczyce podczas forum seniorów.

We wtorek, 11 czerwca 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku odbyło się ,,I Powiatowe Forum Seniorów”. Przedstawiciele z Gminnej Rady Seniorów z Główczyc też tam byli.

Spotkanie połączone było z uroczystym wręczeniem wyróżnienia dla laureatów konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego ,,Pomorskie dla seniora” z powiatu słupskiego i miasta Słupska. Celem Forum było zintegrowanie seniorskich organizacji, stworzenie przestrzeni dialogu oraz wymiany praktyk między przedstawicielami klubów i Rad Seniorów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz organizacji seniorskich, a także instytucji i podmiotów działających na rzecz osób 60+. Dyskutowano również o działalności seniorów w powiecie słupskim. Spotkanie zgromadziło wielu zainteresowanych.

 

I powiatowe forum seniorów

Przedstawiciele Gminy Główczyce pozujący do zdjęcia ze starostą powiatu słupskiego. Wójt Gminy Główczyce, animator projektu "srebrna sieć" w gminie główczyce oraz trzy panie z gminnej rady seniorów gminy Główczyce w towarzystwie starosty słupskiego - Pawła Lisowskiego.