Członkowie Rady, animator lokalny oraz opiekun wolontariatu senioralnego siedzący przy stole, za którym toczą się obrady.

Dnia 15 listopada 2019 r. w Sali konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach odbyło się IV Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Główczyce.

Na zebraniu seniorzy opracowywali plan działania na kolejny rok, a także omówili dotychczasową aktywność Rady Seniorów. Ponadto członkowie Rady przygotowali się merytorycznie na nadchodzące II Powiatowe Forum Seniorów w Słupsku.

Miłym akcentem spotkania były opowieści uczestników tegorocznego ”Balu Seniora na Dzikim Zachodzie” oraz wymiana wrażeń z tego wydarzenia.

 Członkowie Rady, animator lokalny oraz opiekun wolontariatu senioralnego siedzący przy stole, za którym toczą się obrady.