Starosta słupski przy mównicy.
Uczestnicy forum siedzący przy stołach w dużej sali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dnia 27 grudnia 2019 roku przedstawiciele z naszej Gminy uczestniczyli w II w tym roku Powiatowym Forum Seniorów w Słupsku. Przedstawiciele rad senioralnych, klubów seniora i uniwersytetów trzeciego wieku rozmawiali o potrzebach starszych mieszkańców powiatu słupskiego w kontekście planowanej w latach 2021 – 2022 kontynuacji projektu „SREBRNA SIEĆ”.

Pierwszą edycję projektu podsumowała Patrycja Osińska z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy. Obecna na spotkaniu Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku, zaprezentowała natomiast możliwości wsparcia organizacji pozarządowych w województwie pomorskim w obszarze aktywizacji seniorów.

Wśród pomysłów na przyszłe projekty najczęściej wymieniano takie zagadnienia jak aktywizacja i integracja międzypokoleniowa seniorów i młodych ludzi.

Drugie Powiatowe Forum Seniorów uświetniły występy: grupy teatralnej „Epitetem po Metaforze” z Domu Pomocy Społecznej z Lubuczewa oraz Roksany Białek i Joanny Płatwy z Centrum Kultury Gminy Ustka.

Uczestnicy forum siedzący przy stołach w dużej sali.Grupa reprezentantów z gminy Główczyce pozująca do zdjęcia przed wejściem do sali.