Seniorzy zgromadzeni w sali gdzie odbywa się szkolenieDnia 8 stycznia 2020 r. w Gościńcu Złoty Krąg w Kobylnicy odbyło się szkolenie Rad Seniorów pn. „Dobra komunikacja i wzajemna motywacja czynnikami sukcesu działalności animacyjnej Rady Seniorów”. Seniorzy podczas szkolenia poznali metody komunikacji oraz uczestniczyli w szeregu zadań praktycznych mających na celu wspólną integrację rad seniorów.

Po szkoleniu odbyło się podsumowanie pierwszego roku działalności Rad Seniorów. Naszą Radę Seniorów zaprezentowała pani Anna Jurcaba - zastępca przewodniczącego, która opowiedziała o zrealizowanych przez radę działaniach, a także o zaplanowanych dalszych zadaniach.


Członkowie Rady Seniorów Gminy Główczyce wraz z animatorem projektu z gminy Główczyce skupieni przy stole, podczas szkolenia.Pani prowadząca szkolenie oraz kierownik projektu Srebrna Sieć w powiecie słupskim obok wyświetlanej prezentacji multimedialnej.Seniorzy wykonujący zadania praktyczne.Zastępca przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Główczyce w towarzystwie kierownika projektu podczas przemówienia.Seniorzy podczas zadań praktycznych.