Seniorzy z rady skupieni wokół stołu podczas obrad.
Po długiej przerwie związanej z COVID-19 - dnia 30.07.2020 roku
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach odbyło
się II posiedzenie Rady Seniorów Gminy Główczyce
.

Stosując się do wszystkich zaleceń, tj. po przeprowadzeniu ankiety wstępnej kwalifikacji i pomiarze temperatury, odbyła się II sesja Rady Seniorów, której tematem było omówienie bieżących spraw dotyczących COVID-19 w naszej Gminie oraz opracowanie regulaminu Konkursu "Srebrne Serce", jak również podjęcie działań w kierunku zgłaszania kandydatur do w/w konkursu.

2.p.rs.ss.07 2020