logotyp unijny projektu Srebrna Sieć - źródła finansowania, partnerzy


Informujemy, że w ramach  realizowanego projektu Srebrna Sieć współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020,
z początkiem lipca 2018 r. na terenie Gminy Główczyce rozpoczął działalność Punkt Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego.


Jesteś osobą aktywną ? Chcesz działać na rzecz innych ? Rozwijać się ?


Zapraszamy chętne osoby do udziału w ramach wolontariatu w działaniach Punktu Usług Wzajemnych.
Celem naszym jest animowanie i wspieranie lokalnego środowiska senioralnego osób 60 +.

Dodatkowych informacji udziela opiekun wolontariatu osobiście w pokoju nr 5 Ośrodka Pomocy Społecznej
w Główczycach, ul. Słupska 21, w dniach pn.– pt. (godz. 8:00 -15:30) oraz pod nr telefonu (59) 811-60-15, wew. 101.