Dnia 30 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach odbyły się warsztaty kompetencyjne dla wolontariuszy.

Temat szkolenia dotyczył Komunikacji interpersonalnej w środowisku wolontariusza. Spotkanie prowadził
dr Grzegorz Piekarski – dyrektor Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku .

Uczestnicy z zainteresowaniem angażowali się w gry i ćwiczenia warsztatowe z zakresu komunikacji i asertywności, które będą mogli zastosować w działaniach wolontariackich oraz na co dzień :)

grupa uczestników warsztatów przy stoleProwadzący warsztaty, kierownik OPS, opiekun wolontariatu oraz uczestnicy warsztatów pozujący do zdjęcia