Nasi muzycznie uzdolnieni wolontariusze z Punktu Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego pod „dyrygenturą” pani Barbary Środa - umilali w dniu 21.12.2018 r. spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych w Świetlicy Wiejskiej w Szczypkowicach zorganizowane przez Radnego Gminy Główczyce - p. Jerzego Mańkowskiego oraz Sołtysa Szczypkowic - p. Edmunda Sass. Pomagaliśmy też przy podawaniu posiłków.

Mieliśmy możliwość bliższego poznania mieszkańców naszej gminy. Takie spotkania zawsze są bardzo miłe :)

Uczestnicy spotkania przy wigilijnym stoleUczestnicy spotkania przy wigilijnym stole oraz obsługujący ich wolontariusze

Wolontariusze śpiewający kolędy podczas spotkania wigilijnego