Kadra Środowiskowego Domu Samopomocy w Rumsku:

Kierownik – Danuta Stegienta

Instruktor terapii zajęciowej – Anna Krzaczkowska

Starszy opiekun – Lilla Polechońska

Młodszy opiekun – Honorata Mularczyk

Pracownik gospodarczy – Joanna Pruszkiewicz

Pracownik wykwalifikowany – Krzysztof Miler

Pracownik socjalny –

 

Dodatkowo zatrudnieni specjaliści:

Psycholog – Ewa Warwaz-Moroz

Logopeda – Anna Śniegula

Muzykoterapeuta -  Ryszard Pałucki