logo PO PZ Podprogram 2018

Informujemy, iż od dnia 20 sierpnia 2020r. rozpoczynamy wydawanie żywności za bieżący miesiąc, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019.


Produkty żywnościowe wydawane będą beneficjentom w terminach wypłat świadczeń finansowych w kasie OPS.


UWAGA !

Osoby niepobierające w m-cu sierpniu br. żadnych świadczeń w kasie OPS, a zakwalifikowane do pomocy żywnościowej (Banku Żywności) prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu ustalenia terminu odbioru żywności (nr tel. do OPS:   59 811 60 15;   59 811 69 31;   516 194 842 ).

 

logo PO PZ Podprogram 2018

Informujemy, iż od dnia 22 czerwca 2020r. rozpoczynamy wydawanie żywności za bieżący miesiąc, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019.


Wydawanie żywności
będzie następować wg niżej wymienionych ustaleń:

  • w dniach 22-30 czerwca 2020 r. żywność z Banku Żywności O/Główczyce będzie wydawana osobom, które w danym dniu odbierają pomoc finansową w kasie OPS,

  • pozostałym osobom produkty żywnościowe będą wydawane po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (nr tel. do OPS:   59 811 60 15;   59 811 69 31;   516 194 842 ).

logo PO PZ Podprogram 2018

Informujemy, iż od dnia 18 maja 2020r. rozpoczynamy wydawanie żywności za bieżący miesiąc, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019.


Wydawanie żywności
będzie następować wg niżej wymienionych ustaleń:

  • w dniach 18 - 29 maja 2020 r. żywność z Banku Żywności O/Główczyce będzie wydawana osobom, które w danym dniu odbierają pomoc finansową w kasie OPS,

  • pozostałym osobom produkty żywnościowe będą wydawane po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (nr tel. do OPS:   59 811 60 15;   59 811 69 31;   516 194 842 ).

logo PO PZ Podprogram 2018

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzono następujące zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19: