logo PO PZ Podprogram 2018

Informujemy, iż w miesiącu lipcu 2020r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach przeprowadzone zostaną następujące działania towarzyszące, w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019:

  • dnia 09.07.2020 r. w godz. 0900 - 1100 - warsztaty kulinarne z elementami niemarnowania żywności,
  • dnia 09.07.2020 r. w godz.1100 - 1300 - warsztaty dietetyczne.

 

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby z gminy Główczyce, korzystające z pomocy żywnościowej w ramach
PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2019.

logo PO PZ Podprogram 2018

Informujemy, iż od dnia 22 czerwca 2020r. rozpoczynamy wydawanie żywności za bieżący miesiąc, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019.


Wydawanie żywności
będzie następować wg niżej wymienionych ustaleń:

  • w dniach 22-30 czerwca 2020 r. żywność z Banku Żywności O/Główczyce będzie wydawana osobom, które w danym dniu odbierają pomoc finansową w kasie OPS,

  • pozostałym osobom produkty żywnościowe będą wydawane po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (nr tel. do OPS:   59 811 60 15;   59 811 69 31;   516 194 842 ).

logo PO PZ Podprogram 2018

Informujemy, iż od dnia 18 maja 2020r. rozpoczynamy wydawanie żywności za bieżący miesiąc, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019.


Wydawanie żywności
będzie następować wg niżej wymienionych ustaleń:

  • w dniach 18 - 29 maja 2020 r. żywność z Banku Żywności O/Główczyce będzie wydawana osobom, które w danym dniu odbierają pomoc finansową w kasie OPS,

  • pozostałym osobom produkty żywnościowe będą wydawane po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (nr tel. do OPS:   59 811 60 15;   59 811 69 31;   516 194 842 ).

logo PO PZ Podprogram 2018

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzono następujące zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19: