Jabłka w skrzynce


Informujemy, iż tut. Ośrodek w związku z otrzymaną dostawą jabłek rozpocznie od dnia 26 listopada 2021 r. wydawanie owoców osobom korzystającym w tym roku z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Prosimy wskazane wyżej osoby o zgłaszanie się po odbiór
jabłek w godzinach od 900 do 1500 do Ośrodka Pomocy Społecznej.


 

logo PO PZ Podprogram 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w miesiącu wrześniu 2021 r. w gminie Główczyce zostanie przeprowadzone następujące działanie towarzyszące w ramach PO PŻ Podprogram 2020:

  • dnia 22.09.2021 r. w godz. 1200 - 1400 - spotkanie ekonomiczne - miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej
    w Główczycach.

 

Do udziału w spotkaniach zapraszamy osoby z gminy Główczyce, korzystające z pomocy żywnościowej w ramach
PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2020.

 

logo PO PZ Podprogram 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w miesiącu wrześniu 2021 r. w gminie Główczyce zostaną przeprowadzone następujące działania towarzyszące w ramach PO PŻ Podprogram 2020:

  • dnia 16.09.2021 r. w godz. 09.00 - 11.00 - spotkanie - niemarnowanie żywności - miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach,
  • dnia 16.09.2021 r. w godz. 11.00 - 13.00 - spotkanie dietetyczne - miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej 
    w Główczycach.

 

Do udziału w spotkaniach zapraszamy osoby z gminy Główczyce, korzystające z pomocy żywnościowej w ramach
PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2020.

 

logo PO PZ Podprogram 2018

Informujemy, iż tut. Ośrodek rozpoczął wydawanie dodatkowej paczki żywnościowej w ramach Podprogramu 2020, będącego częścią Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Jest to końcowe rozliczenie w ramach Podprogramu 2020, w związku z czym asortyment jest ograniczony.


Termin odbioru należy ustalić indywidualnie z pracownikiem OPS - zalecany kontakt telefoniczny
(nr tel. do OPS:   59 811 60 15;   59 811 69 31;   516 194 842 ).
Żywność wydawana jest od poniedziałku do czwartku, w godz. od 900 do 1400, z magazynu Banku Żywności O/Główczyce znajdującego się przy siedzibie OPS w Główczycach.

Przypominamy, że odbiór artykułów spożywczych w ramach Programu jest możliwy po uprzednim uzyskaniu
z tutejszego Ośrodka skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej
(skierowanie wydawane jest jednorazowo
i jest ważne przez cały okres trwania Podprogramu).
Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi, w celu ustalenia szczegółów dotyczących uzyskania w/w skierowania.

Więcej o Programie PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020 tutaj