logo PO PZ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach przy współpracy z Bankiem Żywności w Słupsku realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Główczyce pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.


Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny),
  • mleczne (mleko UHT),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały),
  • tłuszcze (olej rzepakowy).


Pomoc żywnościowa trafiła do 893 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej na terenie gminy Główczyce.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:
17,99450 ton żywności;
4250 paczek żywnościowych


W ramach PO PŻ - Podprogram 2021 dla 12 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

  • warsztaty ekonomiczne - 1 spotkanie dla 6 uczestników,
  • warsztaty żywieniowo-dietetyczne - 1 spotkanie dla 6 uczestników.

 

 

logo banki zywnosci

POPŻ Podprogram 2021 Plus – nabór organizacji partnerskiej lokalnej
do dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców z terenu gminy Główczyce.


Bank Żywności w Słupsku prowadzi nabór organizacji partnerskiej lokalnej do dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2021 Plus, w okresie od lutego 2023
do sierpnia 2023 dla potrzebujących mieszkańców gminy Główczyce

Program POPŻ 2014 – 2020 Podprogram 2021 Plus jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do udziału w programie zapraszamy organizacje działające non - profit, których celem statutowym jest realizacja działań z zakresu pomocy społecznej i na rzecz osób najbardziej potrzebujących, oraz posiadające doświadczenie
w realizacji działań na rzecz włączenia społecznego
.

logo PO PZ Podprogram 2018

Informujemy, iż od dnia 19 września 2022r. rozpoczynamy wydawanie żywności za bieżący miesiąc, w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021.

Żywność wydawana jest od poniedziałku do czwartku, w godz. od 900 do 1400, z magazynu Banku Żywności O/Główczyce znajdującego się przy siedzibie OPS w Główczycach.

Przypominamy, że odbiór artykułów spożywczych w ramach Programu jest możliwy po uprzednim uzyskaniu
z tutejszego Ośrodka skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej
(skierowanie wydawane jest jednorazowo
i jest ważne przez cały okres trwania Podprogramu).
Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi, w celu ustalenia szczegółów dotyczących uzyskania w/w skierowania.

Więcej o Programie PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021 tutaj

logo PO PZ Podprogram 2018

Informujemy, iż od dnia 21 czerwca 2022r. rozpoczynamy wydawanie żywności za bieżący miesiąc, w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021.

Żywność wydawana jest od poniedziałku do czwartku, w godz. od 900 do 1400, z magazynu Banku Żywności O/Główczyce znajdującego się przy siedzibie OPS w Główczycach.

Przypominamy, że odbiór artykułów spożywczych w ramach Programu jest możliwy po uprzednim uzyskaniu
z tutejszego Ośrodka skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej
(skierowanie wydawane jest jednorazowo
i jest ważne przez cały okres trwania Podprogramu).
Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi, w celu ustalenia szczegółów dotyczących uzyskania w/w skierowania.

Więcej o Programie PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021 tutaj