Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, iż w ubiegłym tygodniu do Banku Żywności O/Główczyce dotarła pierwsza dostawa żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.