Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, iż w ubiegłym tygodniu do Banku Żywności O/Główczyce dotarła pierwsza dostawa żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.

W związku z powyższym od dnia dzisiejszego, tj. 18.09.2017r., w każdy poniedziałek i wtorek, w godz.
od 9.00 do 14.00 można zgłaszać się po paczki żywnościowe do magazynu Banku Żywności O/Główczyce, zlokalizowanego przy siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przypominamy jednocześnie, iż skierowanie do otrzymania w/w pomocy można uzyskać w OPS w Główczycach, pok. nr 5.