Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, iż w najbliższym czasie do Banku  Żywności O/Główczyce dotrze kolejna dostawa artykułów żywnościowych, w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017.

W związku z powyższym od dnia 23 kwietnia 2018r. istnieje możliwość zgłaszania się po paczki żywnościowe
za bieżący miesiąc.

Produkty żywnościowe będą wydawane z magazynu Banku Żywności O/Główczyce, zlokalizowanego przy siedzibie tut. Ośrodka Pomocy Społecznej, w poniedziałki i wtorki, w godz. od 900 do 1400.