Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, iż z uwagi na zaplanowaną w najbliższym czasie dostawę artykułów żywnościowych do Banku Żywności w Główczycach, w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017, od dnia 22 maja 2018r. istnieje możliwość zgłaszania się po paczki żywnościowe za bieżący miesiąc.

Produkty żywnościowe będą wydawane z magazynu Banku Żywności O/Główczyce, zlokalizowanego przy siedzibie tut. Ośrodka Pomocy Społecznej, w poniedziałki i wtorki, w godz. od 900 do 1400.