logo banki zywnosci

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż Organizacje Partnerskie:

  • Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30,
  • Bank Żywności w Słupsku, z siedzibą przy ul. Słonecznej 16E,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach, z siedzibą przy ul. Słupskiej 21,

realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy  żywnościowej obejmujące:

  1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
  2. dochód osoby i rodziny;
  3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

Ww informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.