logo PO PZ Podprogram 2018

Wydawanie żywności za m-c marzec 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019 będzie następować wg niżej wymienionych ustaleń:

  • w dniach 23 - 27 marca 2020 r. żywność z Banku Żywności O/Główczyce będzie wydawana osobom, które w danym dniu odbierają pomoc finansową w kasie OPS,

  • pozostałym osobom produkty żywnościowe będą wydawane po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (nr tel. do OPS:   59 811 60 15;   59 811 69 31;   516 194 842 ).