logo PO PZ Podprogram 2018

Informujemy, iż od dnia 20 sierpnia 2020r. rozpoczynamy wydawanie żywności za bieżący miesiąc, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019.


Produkty żywnościowe wydawane będą beneficjentom w terminach wypłat świadczeń finansowych w kasie OPS.


UWAGA !

Osoby niepobierające w m-cu sierpniu br. żadnych świadczeń w kasie OPS, a zakwalifikowane do pomocy żywnościowej (Banku Żywności) prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu ustalenia terminu odbioru żywności (nr tel. do OPS:   59 811 60 15;   59 811 69 31;   516 194 842 ).