TERMINY WYPŁAT - LISTOPAD 2021

świadczenie wychowawcze (500+) : 15.11.2021 r.
świadczenia rodzinne : 22.11.2021 r.