TERMIN WYPŁATY
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZA M-C WRZESIEŃ 2022 :
22.09.2022 r. (czwartek)