TERMIN WYPŁATY
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZA M-C LISTOPAD 2022 :
24.11.2022 r. (czwartek)