logotyp projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku realizuje II edycję projektu pn.

„Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Obecnie trwa nabór kandydatów do udziału w projekcie.

Cel projektu: 

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-24 lata bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 - 31.10.2019