logo- projekt finansowany z funduszy europejskich

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich o nazwie:

Cel: ZATRUDNIENIE!

Projekt skierowany jest do 84 osób, wyłącznie zarejestrowanych osób bezrobotnych, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących jeden z poniższych powiatów z woj. pomorskiego:
bytowski; chojnicki; człuchowski; kościerski; kwidzyński; lęborski; malborski; nowodworski; pucki; słupski; starogardzki; sztumski; tczewski; wejherowski i należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
– kobiety (51 osób)
– osoby powyżej 50 roku życia (9 osób)
– osoby długotrwale bezrobotne- pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy (25 osób)
– osoby z niepełnosprawnościami (9 osób)
– osoby o niskich kwalifikacjach (41 osób)

Cel projektu: Zwiększone zatrudnienie dla osób pozostających bez pracy, poprzez realizację kompleksowego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb wsparcia.


Wsparcie realizowane będzie w postaci kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika (indywidualizacja wsparcia). Zakres wsparcia obejmuje instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz inne instrumenty i usługi rynku pracy przyczyniające się do aktywizacji zawodowej uczestników Uczestników Projektu. Każdy UP otrzyma pełną ofertę wsparcia, obejmującą wszystkie formy pomocy, których potrzeba zastosowania zostanie zidentyfikowana u niego w trakcie dokonywania indywidualnej diagnozy.

W ramach projektu oferujemy:
1. Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe w tym przygotowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania w tym: identyfikacja potrzeb UP, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwość doskonalenia zawodowego, zaplanowanie rozwoju zawodowego UP z uwzględnieniem: sztuki autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz przygotowania profesjonalnego CV oraz Listu Motywacyjnego.
2. Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, które będą odpowiadały predyspozycjom danego Uczestnika/czki Projektu przy współudziale i pomocy doradcy zawodowego. Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim certyfikatem.
3. Staże Zawodowe- 4 miesięczne- program stażu będzie opracowany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty.
4. Pośrednictwo pracy- wsparcie w formie bezpośredniego kontaktu z pośrednika z uczestnikiem projektu w celu przedstawienia propozycji odpowiedniej pracy.

Zapewniamy:

  • 4-miesięczne stypendium stażowe
  • Stypendium szkoleniowe
  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat
  • Catering
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW

Planowane efekty: Realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia osób pozostających bez pracy. Po opuszczeniu projektu minimum 45% UP(38 osób) znajdą pracę, łącznie z pracującymi na własny rachunek.


Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 107 200, 10 PLN

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 30.06.2018 r.

Strona internetowa projektu: http://projektyokcjo.pl/cel-zatrudnienie/
Pod tym adresem dostępne są również wymagane dokumenty rekrutacyjne.


KONTAKT:
„Cel: ZATRUDNIENIE!”
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 699-670-226

Nie zwlekaj i zgłoś się już dziś! Liczba miejsc ograniczona!

 

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.
ul. Bohaterów Monte Cassino 53
20-705 Lublin
tel/fax 081 533 78 33