logotyp unijny projektu morze pracy w pomorskim


Zachodniopomorska Grupa Doradcza sp. z o.o. zaprasza mieszkańców województwa pomorskiego do udziału
w projekcie:

„Morze pracy w pomorskim.
Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”


Projekt zakłada uczestnictwo w szkoleniach zawodowych kończących się egzaminem, w tym: pracownik obsługi biurowej, prowadzenie spraw kadrowo - płacowych, kursów prawa jazdy kategorii C, E lub D wraz z kursem na przewóz osób/rzeczy, wózek widłowy, spawacz oraz innych, które nadają kwalifikacje zawodowe, ze stypendium szkoleniowym w wysokości max. ok. 1000 zł „na rękę”/m-c, a także 3-miesięcznych stażach przyuczających do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1000 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

 logo- projekt finansowany z funduszy europejskich

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich o nazwie:

Cel: ZATRUDNIENIE!

Projekt skierowany jest do 84 osób, wyłącznie zarejestrowanych osób bezrobotnych, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących jeden z poniższych powiatów z woj. pomorskiego:
bytowski; chojnicki; człuchowski; kościerski; kwidzyński; lęborski; malborski; nowodworski; pucki; słupski; starogardzki; sztumski; tczewski; wejherowski i należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
– kobiety (51 osób)
– osoby powyżej 50 roku życia (9 osób)
– osoby długotrwale bezrobotne- pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy (25 osób)
– osoby z niepełnosprawnościami (9 osób)
– osoby o niskich kwalifikacjach (41 osób)

Cel projektu: Zwiększone zatrudnienie dla osób pozostających bez pracy, poprzez realizację kompleksowego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb wsparcia.