logotyp projektu srebrna siec

I N F O R M A C J A
o szkoleniach w ramach projektu
„SREBRNA SIEĆ”

 

  • II szkolenie dla seniorów, którego celem będzie podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie obszarów psychospołecznych, dietetyki i żywienia
    oraz
  • spotkanie wdrożeniowe dla osób korzystających z teleopieki

odbędzie się w dniu 04.10.2018 r. w godz. 9.00-13.30
w siedzibie Wiejskiego Domu Kultury w Pobłociu.

 

  • II szkolenie dla opiekunów faktycznych seniorów, mające na celu podniesienie ich umiejętności w zakresie planowania, realizacji oraz badania jakości usług opiekuńczych

odbędzie się w dniu 11.10.2018 r. w godz. 10.00-13.30
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Główczycach przy ul. Słupskiej 21.

 

WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE SZKOLENIAMI SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!