Logo Karty Dużej Rodziny - rodzice z trójką dzieci

Informujemy, iż od 1 stycznia 2019 r. o Kartę Dużej Rodziny ubiegać mogą się wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. Aktualny wiek tychże dzieci nie ma znaczenia.

Dotychczas prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługiwało rodzicom (oraz ich małżonkom), jeśli w chwili składania wniosku wychowywali co najmniej troje dzieci w wieku poniżej 18 roku życia, w wieku do 25 lat uczących się w szkole lub w szkole wyższej oraz bez ograniczeń wiekowych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W wyniku wprowadzonych zmian w ustawie o Karcie Dużej Rodziny dokument ten będą mogli wyrobić również ci rodzice, którzy aktualnie nie mają na utrzymaniu trójki potomków.

O przyznanie Karty Dużej Rodziny wnioskuje się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. W gminie Główczyce wnioski przyjmowane są w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej -
pok. nr 7, w godzinach pracy Ośrodka
.

Wzór wniosku oraz załączników dostępny jest w zakładce "Wnioski, druki i formularze" oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - pok. nr 7.

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny tutaj.