Świadczenie pod nazwą "Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

 

Dla kogo świadczenie ?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie będzie przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20 rok życia (lub 24 w przypadku dzieci niepełnosprawnych), ale tylko w sytuacji kiedy dziecko ukończyło 20 lat/24 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny.

Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

Jak dostać świadczenie?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama, tata lub opiekun dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online - przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną - bądź drogą tradycyjną (tj. w formie papierowej).

Uwaga! Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. W przeciwnym razie prawo do świadczenia dobry start przepadnie.

Więcej szczegółów nt. przyjmowania papierowych wniosków w OPS w Główczycach w 2018 roku znajdziesz tutaj.

 

Kiedy dostanę wsparcie?

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w następnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

 

logo - program dobry startJuż od 1 lipca 2018r. online - przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną - oraz od 1 sierpnia 2018r. drogą tradycyjną (tj. w formie papierowej) można składać wnioski o świadczenie dobry start.

Program pod nazwą "Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

W tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej wnioski będzie można składać w pokoju nr 8 (świadczenia rodzina),
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8ᵒᵒ do 14ᵒᵒ.
UWAGA!
W każdy czwartek sierpnia 2018r. wnioski będą przyjmowane dłużej, tj. do godziny 18ᵒᵒ.

 

WAŻNE !
Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 30 listopada.

 

pdfUlotka_Dobry_Start.pdf1.27 MB10/07/2018, 11:38