Scan informacji o wyniku naboru na stanowisko urzednicze ds. organizacyjno kadrowych podpisanej przez kierownika OPS: w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Anna Bąbka, zam. Gorzyno.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. organizacyjno - kadrowych
w pełnym wymiarze etatu

 

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.