INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Pracownika Socjalnego

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego
naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach
z siedzibą 76-220 Główczyce ul. Słupska 21
nie została wybrana żadna oferta.

 

Uzasadnienie:

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego z dnia 12.11.2021 r. w wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta do tutejszego Ośrodka, która nie spełniła wymogów formalnych.

 

Główczyce, dnia 29.11.2021 r.

 

pdfInformacja o wyniku naboru na pracownika socjalnego.pdf127.82 KB30/11/2021, 14:30

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁÓWCZYCACH
NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru
na w/w stanowisko nie została wybrana żadna oferta.

 

Uzasadnienie:

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego z dnia 20.10.2021 r. w wymaganym terminie nie wpłynęły żadne dokumenty aplikacyjne na w/w stanowisko.

 

pdfInformacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego.pdf129.83 KB09/11/2021, 09:07