INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁÓWCZYCACH
NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru
na w/w stanowisko nie została wybrana żadna oferta.

 

Uzasadnienie:

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego z dnia 22.09.2021 r. w wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta do tutejszego Ośrodka, która spełniła wymogi formalne.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizie przedstawionych dokumentów, Komisja stwierdziła, że kandydat spełnia postawionym wymogom do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego, jednak kandydat zrezygnował z podjęcia zatrudnienia.

 

pdfInformacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego.pdf158.13 KB21/10/2021, 08:42