INFORMACJA

Informujemy, iż na dzień 28 wrzesień 2022 r. zaplanowana jest wypłata dodatków osłonowych
dla wniosków złożonych w okresie od 1 do 26 sierpnia br.

Wypłata nastąpi na wskazane we wniosku konto bankowe lub w kasie tut. Ośrodka
(kasa otwarta w godz. 930 - 1330).

dodatek osłonowy


INFORMACJA

Informujemy, iż na dzień 22 sierpnia 2022 r. zaplanowana jest wypłata dodatków osłonowych
dla wniosków złożonych w czerwcu br.

Wypłata nastąpi na wskazane we wniosku konto bankowe lub w kasie tut. Ośrodka
(kasa otwarta w godz. 930 - 1330).

dodatek osłonowy


INFORMACJA

Informujemy, iż na dzień 7 lipca 2022 r. zaplanowana jest wypłata dodatków osłonowych
dla wniosków złożonych w styczniu br. (II rata) oraz maju br.

Wypłata nastąpi na wskazane we wniosku konto bankowe lub w kasie tut. Ośrodka
(kasa otwarta będzie także 8 lipca).

dodatek osłonowy

 
INFORMACJA

Informujemy, iż na dzień 31 maja 2022 r. zaplanowana jest wypłata dodatków osłonowych
dla wniosków złożonych w lutym i marcu br.

Wypłata nastąpi na wskazane we wniosku konto bankowe lub w kasie tut. Ośrodka.

dodatek osłonowy