INFORMACJA

Informujemy, iż na dzień 28 wrzesień 2022 r. zaplanowana jest wypłata dodatków osłonowych
dla wniosków złożonych w okresie od 1 do 26 sierpnia br.

Wypłata nastąpi na wskazane we wniosku konto bankowe lub w kasie tut. Ośrodka
(kasa otwarta w godz. 930 - 1330).

dodatek osłonowy