INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, iż realizacja pozytywnie zweryfikowanych wniosków
o dodatek węglowy nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu państwa przeznaczonych na powyższy cel.

dodatek węglowy