test

klkkk hdeedv

 1. fafwefwf
 2. tyhjtyhjtyhj
  • jghjgtjgtj
  • hutututut
  • hkhykiyky
  • mkhkhkhkh
 3. yujyujyuj
 4. tyjtjtjtuj

logo banku zywnosci

 

pdfoświadczenie_o_bezskuteczności_egzekucji_alimentów.pdf669.3 KB28/08/2017, 08:34

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych
za miesiąc wrzesień 2017 dokonana będzie w kasie tutejszego Ośrodka (lub na podane konto) w następujących dniach:

 • dnia 20 września dla osób na lit.: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
 • dnia 21 września dla osób na lit.: K, L, Ł, M, N, O,
 • dnia 22 września dla osób na lit.: P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że wypłata świadczeń wychowawczych (w ramach programu 500+) za miesiąc wrzesień 2017r. nastąpi w kasie tutejszego Ośrodka (lub na podane konto) w dniu:

 • 8 września 2017 (piątek)

 

Program „Rodzina  500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko. Rodziny o niskich dochodach mogą otrzymać wsparcie także na jedynaka lub pierwsze dziecko.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma każde dziecko, także jedynak. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Świadczenie mogą otrzymać zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych, wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem, a jeśli dzielą się opieką po równo, świadczenie otrzyma po połowie każde z nich.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania z kategorii 500+