new years eve

Życzenia

Plakat przedstawiający ofertę edukacyjną Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku. Informacje na temat naboru do szkoły dostępne są także w dalszej części artykułu.