Plakat przedstawiający ofertę edukacyjną Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku. Informacje na temat naboru do szkoły dostępne są także w dalszej części artykułu.


WAKACYJNE TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW W 2019 ROKU

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w roku 2019 turnusy 21-dniowe dla dzieci urodzonych w latach 2004-2012 (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów)podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Wskazaniem do pobytu dzieci na turnusach z KRUS są wady postawy, choroby układu ruchu lub układu oddechowego.

Życzenia: Aby święta Wielkiej Nocy były wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia dającego radość, pokój i nadzieję. Wesołych Świąt Wielkanocnych życzy: kierownik i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach.