INFORMACJA

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 14.09.2022 r. trwa awaria centrali telefonicznej w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej.

Pracujemy nad szybkim usunięciem usterki.

Z pracownikami jednostki można kontaktować się dzwoniąc na telefony komórkowe, których numery
udostępnione są w zakładce "Kontakt i kadra ośrodka"
.


 

członkowie rady seniorów powiatu slupskiego na I posiedzeniu

 

GRAFIK DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY SENIORÓW POWIATU SŁUPSKIEGO


W związku z działalnością Rady Seniorów Powiatu Słupskiego,
członkowie Rady ustalili grafik pełnienia dyżurów informacyjnych, dzięki którym seniorzy z powiatu słupskiego będą mogli zgłaszać swoje problemy, potrzeby właśnie do członków Rady Seniorów Powiatu Słupskiego.

Do kontaktu zachęcamy szczególnie osoby starsze, opiekujące się seniorami oraz zainteresowane działalnością na ich rzecz. W trakcie dyżurów można zgłaszać wszystkie potrzeby związane z organizacją życia seniorów w powiecie a także oczekiwania dotyczące działań Rady Seniorów.

INFORMACJA Z MRiPS telewizor z obrazem oznaczającym brak sygnałubrak sygnału

W dniu 28 marca br. w Polsce rozpoczęła się zmiana sposobu, w jaki odbierana jest bezpłatna telewizja naziemna. Dotychczasowa technologia nadawania została zastąpiona nowym standardem DVB- T2/HEVC i zapewni możliwość bezpłatnego odbioru większej liczby programów telewizyjnych w jakości obrazu HD/UHD oraz dźwięku.

Najnowocześniejsze odbiorniki telewizyjne są już wyposażone w standard DVB- T2/HEVC lecz dla znacznej liczby posiadaczy telewizorów dostosowanie odbioru będzie wymagało dokupienia specjalnych dekoderów lub zakupu nowego odbiornika telewizyjnego. Część gospodarstw domowych może nie być przygotowana na dodatkowy koszt zakupu odpowiedniego sprzętu pozwalającego na nieprzerwany odbiór telewizji.


W związku z powyższym, został przygotowany specjalny program dofinansowania do zakupu sprzętu, niezbędnego do oglądania naziemnej telewizji cyfrowej w nowej technologii. Program skierowany jest do gospodarstw domowych, które odbierały dotychczas sygnał cyfrowej telewizji naziemnej, u których może wystąpić deficyt środków na dostosowanie sprzętu do technologii DVB- T2/HEVC. Mogą one liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci dofinansowania na zakup dekodera lub telewizora.