INFORMACJA

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia  25  maja  2018  r. Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych) (Dz.  U.  UE.  L.  z  2016  r.  Nr  119,  str.  1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych dla  Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach - Pani/Pana danych osobowych :

Logo- Naglowek Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).

Bezpłatne konsultacje odbędą się:

  • 15 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Główczyce, ul. Kościuszki 15, 
    w godzinach 09:00-11:30.

Organizatorzy nie prowadzą zgłoszeń, oczekują wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych
za miesiąc wrzesień 2017 dokonana będzie w kasie tutejszego Ośrodka (lub na podane konto) w następujących dniach:

  • dnia 20 września dla osób na lit.: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
  • dnia 21 września dla osób na lit.: K, L, Ł, M, N, O,
  • dnia 22 września dla osób na lit.: P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że wypłata świadczeń wychowawczych (w ramach programu 500+) za miesiąc wrzesień 2017r. nastąpi w kasie tutejszego Ośrodka (lub na podane konto) w dniu:

  • 8 września 2017 (piątek)