logo - program dobry startJuż od 1 lipca 2018r. online - przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną - oraz od 1 sierpnia 2018r. drogą tradycyjną (tj. w formie papierowej) można składać wnioski o świadczenie dobry start.

Program pod nazwą "Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

W tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej wnioski będzie można składać w pokoju nr 8 (świadczenia rodzina),
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8ᵒᵒ do 14ᵒᵒ.
UWAGA!
W każdy czwartek sierpnia 2018r. wnioski będą przyjmowane dłużej, tj. do godziny 18ᵒᵒ.

 

WAŻNE !
Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 30 listopada.

 

pdfUlotka_Dobry_Start.pdf1.27 MB10/07/2018, 11:38


Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, iż wnioski o świadczenie 500+ oraz świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 można składać:

 1. osobiście od dnia 01.08.2018r. w pokoju nr 8 tut. Ośrodka (świadczenia rodzina), codziennie od poniedziałku
  do piątku
  w godzinach od 8ᵒᵒ do 14ᵒᵒ,
  UWAGA !   W każdy czwartek sierpnia 2018r. istnieje możliwość złożenia wniosku w godzinach od 8ᵒᵒ
  do 18ᵒᵒ,
   
 2. od dnia 01.07.2018r. za pośrednictwem strony internetowej empatia.mpips.gov.pl, zakładka - złóż wniosek,
  WAŻNE! złożenie wniosku za pośrednictwem strony internetowej empatia.mpips.gov.pl wymaga posiadania profilu zaufanego EPUAP lub Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego

 3. od dnia 01.07.2018r. za pośrednictwem systemów bankowych.


INFORMACJA

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia  25  maja  2018  r. Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych) (Dz.  U.  UE.  L.  z  2016  r.  Nr  119,  str.  1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych dla  Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach - Pani/Pana danych osobowych :

Logo- Naglowek Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).

Bezpłatne konsultacje odbędą się:

 • 15 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Główczyce, ul. Kościuszki 15, 
  w godzinach 09:00-11:30.

Organizatorzy nie prowadzą zgłoszeń, oczekują wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.