UWAGA !

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, iż

zasiłki stałe dla osób samotnych i w rodzinie  wypłacane będą dnia 17 grudnia 2018 r., natomiast

zasiłki okresowe i celowe na posiłki z terminem wypłat na 19-20 grudnia 2018 r.
wypłacone zostaną dnia 18 grudnia 2018r.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, iż wnioski o świadczenie 500+ oraz świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 można składać:

 1. osobiście od dnia 01.08.2018r. w pokoju nr 8 tut. Ośrodka (świadczenia rodzina), codziennie od poniedziałku
  do piątku
  w godzinach od 8ᵒᵒ do 14ᵒᵒ,
  UWAGA !   W każdy czwartek sierpnia 2018r. istnieje możliwość złożenia wniosku w godzinach od 8ᵒᵒ
  do 18ᵒᵒ,
   
 2. od dnia 01.07.2018r. za pośrednictwem strony internetowej empatia.mpips.gov.pl, zakładka - złóż wniosek,
  WAŻNE! złożenie wniosku za pośrednictwem strony internetowej empatia.mpips.gov.pl wymaga posiadania profilu zaufanego EPUAP lub Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego

 3. od dnia 01.07.2018r. za pośrednictwem systemów bankowych.

logotyp unijny projekt Srebrna Siec


Informujemy, że Gmina Główczyce przystąpiła do realizacji partnerskiego PROJEKTU pn. „SREBRNA SIEĆ”, który skierowany jest do seniorów zamieszkałych m.in. na terenie naszej gminy. W/w projekt dofinansowany jest ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 06. Integracja Działanie 06.02. Usługi Społeczne, Poddziałanie 06.02.02.Rozwój Usług Społecznych.


Realizatorem projektu przeznaczonego docelowo dla 20 seniorów powyżej 60 roku życia, samotnych, niesamodzielnych, z problemami zdrowotnymi w okresie od maja 2018 r. do grudnia 2020 r. jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach.