Szczęścia i pomyślności w Nowym Roku! Spełnienia na polu zawodowym oraz prywatnym, wytrwałości w pokonywaniu napotykanych trudności, zdrowia oraz rodzinnego ciepła i radości na nadchodzący Nowy Rok  życzą Kierownik oraz Pracownicy OPS w Główczycach

Zdrowych, spokojnych oraz pełnych radości i miłości świąt Bożego Narodzenia. Niech będą one okazją do zadumy i odpoczynku od codziennego zabiegania. Kierownik oraz Pracownicy OPS w Główczycach.

UWAGA !

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, iż

zasiłki stałe dla osób samotnych i w rodzinie  wypłacane będą dnia 17 grudnia 2018 r., natomiast

zasiłki okresowe i celowe na posiłki z terminem wypłat na 19-20 grudnia 2018 r.
wypłacone zostaną dnia 18 grudnia 2018r.