Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych
za miesiąc wrzesień 2017 dokonana będzie w kasie tutejszego Ośrodka (lub na podane konto) w następujących dniach:

  • dnia 20 września dla osób na lit.: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
  • dnia 21 września dla osób na lit.: K, L, Ł, M, N, O,
  • dnia 22 września dla osób na lit.: P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż.