Plakat promujący Przegląd Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych w Słupsku

 

Informujemy, iż dnia 24 września 2018 r. o godz. 900 w Sali Teatralnej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku, ul. Jana Pawła II 3, odbędzie się Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych pod patronatem Zdzisława Kołodziejskiego – Starosty Słupskiego.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszają: Stowarzyszenie na rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Razem-Wszystko” z Machowina oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.