Poniżej udostępniamy komunikat Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Słupsku w sprawie obsługi interesantów i trybu pracy
w związku z wprowadzonym
stanem zagrożenia epidemicznego.

pdfKOMUNIKAT_SARC_COV19_-_2_PZOON.pdf487.62 KB