Poniżej udostępniamy kolejny komunikat Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Słupsku w sprawie obsługi interesantów i trybu pracy w związku z wprowadzonym
stanem zagrożenia epidemicznego.

pdfKOMUNIKAT_SARC_COV19.pdf494.22 KB30/03/2020, 11:30