Poniżej udostępniamy komunikat Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
w sprawie form kontaktu z tą instytucja w czasie wprowadzonego zagrożenia epidemicznego.
 

pdfKOMUNIKAT_SARC_COV19_-_KONTAKT.pdf414.15 KB30/03/2020, 11:30