Logo- Naglowek Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).

Bezpłatne konsultacje odbędą się:

  • 15 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Główczyce, ul. Kościuszki 15, 
    w godzinach 09:00-11:30.

Organizatorzy nie prowadzą zgłoszeń, oczekują wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych
za miesiąc wrzesień 2017 dokonana będzie w kasie tutejszego Ośrodka (lub na podane konto) w następujących dniach:

  • dnia 20 września dla osób na lit.: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
  • dnia 21 września dla osób na lit.: K, L, Ł, M, N, O,
  • dnia 22 września dla osób na lit.: P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że wypłata świadczeń wychowawczych (w ramach programu 500+) za miesiąc wrzesień 2017r. nastąpi w kasie tutejszego Ośrodka (lub na podane konto) w dniu:

  • 8 września 2017 (piątek)

 

Program „Rodzina  500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko. Rodziny o niskich dochodach mogą otrzymać wsparcie także na jedynaka lub pierwsze dziecko.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma każde dziecko, także jedynak. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Świadczenie mogą otrzymać zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych, wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem, a jeśli dzielą się opieką po równo, świadczenie otrzyma po połowie każde z nich.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania z kategorii 500+