Zasiłek rodzinny z dodatkami:

pdfWniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków169.77 KB13/11/2017, 11:57

pdfZałącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego (Załącznik SR-1Z)129.28 KB13/11/2017

pdfOświadczenie o dochodach nieopodatkowanych (Załącznik ZSR-05)98.39 KB13/11/2017, 11:57

pdfOświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne KRUS (Załącznik ZSR-06)79.48 KB13/11/2017, 11:57

pdfOświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (Załącznik ZSR-07)79.49 KB13/11/2017, 11:57

pdfOświadczenie o terminie i okresie udzielonego urlopu wychowawczego (Załącznik ZSR-08)84.13 KB13/11/2017, 11:57

pdfOświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu (Załącznik ZSR-10)79.39 KB13/11/2017, 11:57

pdfOświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (Załącznik ZSR-12)87.88 KB13/11/2017, 11:57

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe):

pdfWniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka112.67 KB13/11/2017, 11:53

pdfZałącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi (Załącznik SR-2Z)91.64 KB13/11/2017

pdfOświadczenie o dochodach nieopodatkowanych (Załącznik ZSR-05)98.39 KB13/11/2017

pdfOświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne KRUS (Załącznik ZSR-06)79.48 KB13/11/2017, 11:53

pdfOświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (Załącznik ZSR-07)79.49 KB13/11/2017, 11:53

 

Zasiłek pielęgnacyjny:

pdfWniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego101.13 KB13/11/2017, 11:56

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy:

pdfWniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego125.44 KB13/11/2017, 11:54

pdfZałącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (Załącznik SR-4Z)90.52 KB13/11/2017, 11:54

pdfOświadczenie o dochodach nieopodatkowanych (Załącznik ZSR-05)98.39 KB13/11/2017, 11:54

pdfOświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne KRUS (Załącznik ZSR-06)79.48 KB13/11/2017, 11:54

pdfOświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (Załącznik ZSR-07)79.49 KB13/11/2017, 11:54

pdfOświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu (Załącznik ZSR-10)79.39 KB13/11/2017, 11:54

 

Świadczenie pielęgnacyjne:

pdfWniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego108.97 KB13/11/2017, 11:54

pdfOświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu (Załącznik ZSR-10)79.39 KB13/11/2017, 11:54

 

Świadczenie rodzicielskie:

pdfWniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego107.23 KB13/11/2017, 11:55

 

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu- Program "Za życiem":

pdfWniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia- Program "Za życiem"456.21 KB13/11/2017, 11:55