Aktualności

ROZPOCZYNAMY WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU PO PŻ 2014-2020

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, iż w ubiegłym tygodniu do Banku Żywności O/Główczyce dotarła pierwsza dostawa żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.

W związku z powyższym od dnia dzisiejszego, tj. 18.09.2017r., w każdy poniedziałek i wtorek, w godz.
od 9oo do 1400 można zgłaszać się po paczki żywnościowe do magazynu Banku Żywności O/Główczyce
, zlokalizowanego przy siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przypominamy jednocześnie, iż skierowanie do otrzymania w/w pomocy można uzyskać w OPS w Główczycach, pok. nr 5.

DOSTAWA ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU PO PŻ 2014-2020

 

Logo Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebujacym.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że w najbliższym czasie do Banku Żywności O/Główczyce dotrze pierwsza dostawa żywności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017. Program ten jest współfinansowany z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM.  

Przypominamy, iż aby uzyskać pomoc w formie paczek żywnościowych należy zgłosić się do OPS, pok. nr 5, w godz. od 8oo do 1100, po skierowanie do otrzymania w/w pomocy.

Paczki żywnościowe dla potrzebujących wydawane będą po otrzymaniu dostawy artykułów  żywnościowych, w poniedziałki i wtorki, w godz. od 9oo do 1400, z magazynu przy siedzibie OPS w Główczycach.

Więcej o programie, w tym o kryteriach kwalifikujących do skorzystania z programu, w zakładce „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020- PODPROGRAM 2017” (po prawej stronie).

Informacji udzieli także pracownik obsługujący Bank Żywności O/Główczyce- Pani Teresa Spera.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – WRZESIEŃ 2017r.

ZAWIADOMIENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych
za m-c wrzesień 2017r. dokonana będzie w kasie tut. Ośrodka ( lub na podane konto ) w następujących dniach:

 • dnia 20 września dla osób na lit.: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
 • dnia 21 września dla osób na lit.: K, L, Ł, M, N, O,
 • dnia 22 września dla osób na lit.: P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż.

MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO ZDOBYCIA ZAWODU


ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SŁUPSKU
ORAZ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W SŁUPSKU

ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH CHĘTNYCH NA BEZPŁATNY

Kwalifikacyjny Kurs  Zawodowy  (A-13) w zawodzie:

„STOLARZ”

Rozpoczęcie kursu wrzesień 2017r. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba która ukończy Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy i zda egzamin otrzymuje,

świadectwo potwierdzające kwalifikacje  w zawodzie  „stolarz”.

 

Więcej „MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO ZDOBYCIA ZAWODU”

BEZPŁATNE KURSY DLA OSÓB W WIEKU 18-25 LAT

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku pilnie poszukuje chętne osoby na BEZPŁATNE kursy:

 • obsługa wózków jezdniowych, rozpoczęcie 28.08.2017, zakończenie 14.09.2017 (67h);
 • spawacz metodą TIG, rozpoczęcie 30.08.2017, zakończenie 15.09.2017 (103h);
 • spawacz metodą MAG 135, rozpoczęcie 05-31.10.2017;
 • handlowiec z obsługą kasy fiskalnej, realizacja od 15.09.2017.

 Oferta Ośrodka Szkolenia Zawodowego przeznaczona jest dla osób:

– niepracujących i nieuczących się w wieku 18 – 25 lat

 

Więcej „BEZPŁATNE KURSY DLA OSÓB W WIEKU 18-25 LAT”

PODPROGRAM 2017 – PO PŻ 2014-2020

Logo Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebujacym.


CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.


OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 
23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Słupsku [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.
W gminie Główczyce funkcję lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) pełni Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach.

Więcej o programie, w tym o kryteriach kwalifikujących do skorzystania z programu, sposobie kwalifikowania osób potrzebujących, zasadach przekazywania artykułów spożywczych, możliwości składania skarg i działaniach towarzyszących, w zakładce „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020- Podprogram 2017”, po prawej stronie.

 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – SIERPIEŃ 2017r.

ZAWIADOMIENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych
za m-c sierpień 2017r. dokonana będzie w kasie tut. Ośrodka ( lub na podane konto ) w następujących dniach:

 • dnia 21 sierpnia dla osób na lit.: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
 • dnia 22 sierpnia dla osób na lit.: K, L, Ł, M, N, O,
 • dnia 23 sierpnia dla osób na lit.: P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż.

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW


INFORMACJA O OKRESACH ZASIŁKOWYCH I TERMINACH PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

 1.  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego  – nowy okres zasiłkowy od 1 października 2017 do 30 września 2018r.
  – przyjmowanie  wniosków  od 1 sierpnia 2017r.
 1. świadczenia  wychowawcze 500+ – nowy okres zasiłkowy od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.
  – przyjmowanie wniosków   od  1 sierpnia 2017r.
 1. świadczenia  rodzinne  –  nowy okres zasiłkowy  od 1 listopada 2017r.  do 31 października 2018r.
  przyjmowanie wniosków  od  1 września 2017r.

Uwaga !
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż osoby prowadzące działalność gospodarczą, rozliczające się  na zasadach ogólnych, ubiegające się o świadczenie wychowawcze, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2017/ 2018  nie muszą dostarczać zaświadczeń o dochodach za rok 2016 z Urzędu Skarbowego oraz o składkach zdrowotnych z ZUS za rok 2016, gdyż mamy możliwość weryfikacji tych dochodów z  systemów informatycznych.

Do góry