Aktualności

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – KWIECIEŃ 2017r.

ZAWIADOMIENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych
za m-c kwiecień 2017r. dokonana będzie w kasie tut. Ośrodka ( lub na podane konto ) w następujących dniach:

 • dnia 19 kwietnia dla osób na lit.: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
 • dnia 20 kwietnia dla osób na lit.: K, L, Ł, M, N, O,
 • dnia 21 kwietnia dla osób na lit.: P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (W RAMACH PROGRAMU 500+)

ZAWIADOMIENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że wypłata świadczeń wychowawczych (w ramach programu 500+) za m-c kwiecień 2017r. nastąpi w kasie tut. Ośrodka ( lub na podane konto )
w dniu:

10 kwietnia 2017r. (poniedziałek)

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Wsparcie dla Kobiet w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich”.


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 31 marca 2017 r. poświęcone możliwościom skorzystania ze wsparcia przez Kobiety ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020
w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

 • „Mam pomysł– szukam funduszy” – czyli jak założyć własną firmę, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub znaleźć żłobek dla dziecka przy pomocy Funduszy Europejskich
 • „Dlaczego warto spotkać się z doradcą zawodowym?”- cenne wskazówki Doradcy zawodowego jak stać się atrakcyjną na rynku pracy
 • „Kobieta pracująca” – czyli Państwowa Inspekcja Pracy o prawach Kobiet na rynku pracy
 • „Jak Cię widzą tak Cię piszą” – porady i pokaz w wykonaniu Wizażystki
 • Źódła informacji o Funduszach Europejskich.

Więcej „Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Wsparcie dla Kobiet w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich”.”

Informacja o konkursie „Działamy Razem dla Rodziny”

Logo konkursu "Działamy Razem dla Rodziny"

Stowarzyszenie Instytut Zachodni i Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom zapraszają organizacje pozarządowe i grupy nieformalne (co najmniej 3 osoby posiadające Patrona w postaci organizacji pozarządowej) z całej Polski do udziału w konkursie na Mikrogranty pn. „Działamy Razem dla Rodziny” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w zakresie aktywności, wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.

Kwota udzielanego Mikrograntu to 5.000 zł. Głównym założeniem Konkursu jest zachęcenie lokalnych organizacji pozarządowych i mieszkańców do działań dla dobra wspólnego. Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie muszą mieć zapis w statucie, iż mogą podejmować działania na rzecz rodziny (również Patron grupy nieformalnej).

Więcej „Informacja o konkursie „Działamy Razem dla Rodziny””

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – MARZEC 2017r.

ZAWIADOMIENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych
za m-c marzec 2017r. dokonana będzie w kasie tut. Ośrodka ( lub na podane konto ) w następujących dniach:

 • dnia 20 marca dla osób na lit.: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
 • dnia 21 marca dla osób na lit.: K, L, Ł, M, N, O,
 • dnia 22 marca dla osób na lit.: P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż.

 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – LUTY 2017r.

ZAWIADOMIENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych
za m-c luty 2017r
. dokonana będzie w kasie tut. Ośrodka ( lub na podane konto ) w następujących dniach:

 • dnia 20 lutego dla osób na lit.: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
 • dnia 21 lutego dla osób na lit.: K, L, Ł, M, N, O,
 • dnia 22 lutego dla osób na lit.: P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż.

 

„INTEGRACJA W STRONĘ ZATRUDNIENIA”


CENTRUM  EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA ROMANISZYN SP. Z O.O.
ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W PROJEKCIE „INTERGRACJA W STRONĘ ZATRUDNIENIA”

W ramach projektu oferowane są:

 • płatne staże zawodowe – 1300 zł netto/m-c dla Uczestników Projektu
 • wsparcie indywidualne doradcy zawodowego
 • grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • warsztaty motywacyjne
 • kompleksowe pośrednictwo pracy
 • wysokiej jakości bezpłatne kursy zawodowe
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO MIESZKAŃCÓW WYBRANYCH GMIN W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
(w tym mieszkańców gminy Główczyce):
– W WIEKU 18-64 LAT
– Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
– BEZROBOTNYCH (Z USTALONYM III PROFILEM POMOCY) LUB BIERNYCH ZAWODOWO
– ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

ZGŁOSZENIA:
Biuro Projektu: Pl. Bohaterów 4a, 77-300 Człuchów
tel. 67 349 01 21 kom. 537 710 418, 574 201 557

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ: WWW.ROMANISZYN.COM.PL ORAZ POD NUMEREM TELEFONU: 67 349 01 21

Ulotka projektu .pdf

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – STYCZEŃ 2017r.

ZAWIADOMIENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych
za m-c styczeń
 2017r. dokonana będzie w kasie tut. Ośrodka ( lub na podane konto ) w następujących dniach:

 • dnia 23 stycznia dla osób na lit.: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
 • dnia 24 stycznia dla osób na lit.: K, L, Ł, M, N, O,
 • dnia 25 stycznia dla osób na lit.: P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż.

 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (W RAMACH PROGRAMU 500+)

ZAWIADOMIENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że wypłata świadczeń wychowawczych (w ramach programu 500+) za m-c styczeń 2017r. nastąpi w kasie tut. Ośrodka ( lub na podane konto )
w dniu:

10 stycznia 2017r. (wtorek)

 

Do góry