Pani z Rady Seniorów prezentująca wykonane z gliny serce.W dniu 11 i 24 sierpnia br. w sali konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach odbyły się warsztaty ceramiczne dla wolontariuszy z projektu pn. „ Srebrna Sieć”.

Do warsztatów zaproszono również panie z Klubu Kobiet Kreatywnych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Główczycach oraz z Rady Senioralnej Gminy Główczyce.

Warsztaty odbywały się zgodnie z obowiązującymi przepisami w warunkach reżimu sanitarnego.

Temat spotkania był związany z lepieniem glinianych serc i nawiązywał do bliskich relacji międzyludzkich.

Zajęcia poprowadziła pani Justyna Bryzgalska – nasza lokalna dusza artystyczna z Michałowa. Zapoznała nas z tajnikami pracy w glinie, jej specyfiką oraz zapoznała z stosowanymi narzędziami i sprzętami. Wykonane formy dekorowaliśmy koronkami i roślinnymi akcentami. W kolejnym dniu warsztatów kolorowaliśmy wypalone formy specjalnym szkliwem, które następnie trafiły do pieca.

Seniorzy z rady skupieni wokół stołu podczas obrad.
Po długiej przerwie związanej z COVID-19 - dnia 30.07.2020 roku
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach odbyło
się II posiedzenie Rady Seniorów Gminy Główczyce
.

Stosując się do wszystkich zaleceń, tj. po przeprowadzeniu ankiety wstępnej kwalifikacji i pomiarze temperatury, odbyła się II sesja Rady Seniorów, której tematem było omówienie bieżących spraw dotyczących COVID-19 w naszej Gminie oraz opracowanie regulaminu Konkursu "Srebrne Serce", jak również podjęcie działań w kierunku zgłaszania kandydatur do w/w konkursu.

2.p.rs.ss.07 2020

logotyp unijny projekt Srebrna Siec

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W KONKURSIE „SREBRNE SERCE”

Po raz drugi zapraszamy do udziału w konkursie „Srebrne Serce” realizowanym w ramach projektu „Srebrna Sieć”, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Komisja konkursu wyłoni najbardziej aktywnych Seniorów 60+ angażujących się w działania i przejawiających inicjatywy na rzecz gminy oraz lokalnej społeczności. Celem konkursu jest promowanie działań na rzecz seniorów, działalności seniorów i polityki senioralnej.


Dnia 15 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Główczycach odbyło się o szkolenie dla opiekunów, w ramach realizowanego projektu pn. "Srebrna Sieć".

Temat szkolenia dotyczył radzenia sobie ze stresem. Przedstawiono dopasowania opiekuna i podopiecznego, jak również omówiono problem trudnego klienta. Zostały również przedstawione powody agresywnych zachowań wśród podopiecznych i propozycje radzenia sobie z problemami. Wspomniano o wpływie pracy z trudnym klientem na wypalenie zawodowe. Szkolenie poprowadziły Agnieszka Małecka – Jagła oraz Bożena Małecka. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymali także materiały edukacyjne oraz pracę domową.