Prowadząca zajęcia przedstawiająca grupie założenia zadania będącego częścią prowadzonych warsztatów.Dnia 14 czerwca 2019 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach odbyły się warsztaty dla wolontariuszy z zakresu treningu osobistego. Przeprowadziła je Marta Sałapata, pracownik naukowy Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Celem warsztatów było poznanie i kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, ale także budowania własnej samooceny i asertywności. Zakres tematyczny dotyczył również oceny własnych umiejętności społecznych, obserwowania i diagnozowania sytuacji, a także kształtowania umiejętności współpracy w grupie.

Członkinie rady seniorów gminy Główczyce podczas forum seniorów.

We wtorek, 11 czerwca 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku odbyło się ,,I Powiatowe Forum Seniorów”. Przedstawiciele z Gminnej Rady Seniorów z Główczyc też tam byli.

Spotkanie połączone było z uroczystym wręczeniem wyróżnienia dla laureatów konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego ,,Pomorskie dla seniora” z powiatu słupskiego i miasta Słupska. Celem Forum było zintegrowanie seniorskich organizacji, stworzenie przestrzeni dialogu oraz wymiany praktyk między przedstawicielami klubów i Rad Seniorów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz organizacji seniorskich, a także instytucji i podmiotów działających na rzecz osób 60+. Dyskutowano również o działalności seniorów w powiecie słupskim. Spotkanie zgromadziło wielu zainteresowanych.

 

Dnia 03.06.2019r. przeprowadzono szkolenie dla opiekunów faktycznych seniorów z Gminy Główczyce
pn. „Rozwijanie kompetencji w zakresie komunikacji, cz. 2”.
Szkolenie odbyło się w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Główczycach.

Celem szkolenia było podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie obszarów psychospołecznych, dietetyki i żywienia, radzenia sobie ze stresem i wyzwaniami codzienności, radzenie sobie z konfliktami. Został również przeprowadzony trening pamięci i koncentracji.

 

Opiekunowie seniorów uczestniczący w szkoleniu, skupieni wokół stołu i przyglądający się wyświetlanej przez trenerkę prezentacji multimedialnej.

Dnia 03.06.2019 przeprowadzono szkolenie dla seniorów z Gminy Główczyce. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach.

Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno-zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne.

W drugiej części spotkania trenerzy kontynuowali omówienie tematyki komunikacji interpersonalnej. Wyróżniono typy osobowości oraz omówiono sposoby komunikacji z osobami je posiadającymi. Wskazano problemy komunikacyjne pomiędzy opiekunem a podopiecznym wynikające z różnic osobowościowych. Przeprowadzono ćwiczenie „bajka o czterech płaszczach”. Podczas spotkania poruszono również temat porozumienia bez agresji.

 

Seniorzy podczas szkolenia, siedzący przy stole z materiałami do ćwiczeń.

II SESJA
RADY SENIORÓW GMINY GŁÓWCZYCE

Członkowie Rady Seniorów podczas posiedzenia.Dnia 20 maja 2019 roku, w Sali Konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach odbyło się II Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Główczyce.

Na obradach został przyjęty ramowy plan pracy Rady na rok 2019. Zostały omówione działania w zakresie polityki informacyjnej Rady Seniorów: współpraca z Redakcją Biuletynu Informacyjnego ,,Wieści z gminy Główczyce”, utworzenie ,,Kącika dla Seniora” jako stałej rubryki w gazecie, współpraca z operatorem strony internetowej Gminy Główczyce, rozmowa na temat konkursu „Srebrne Serce” w ramach projektu „Srebrna Sieć”, o którym opowiedział opiekun Wolontariatu Senioralnego. Odbyła się również rozmowa na temat Senioralnego Srebrnego Pikniku na świeżym powietrzu.