logotyp projektu srebrna siec

Uczestnicy konkursu Srebrne Serce pod sceną w towarzystwie przewodniczącego Rady Gminy Główczyce, Wójt Gminy Główczyce, przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Główczyce oraz kierownika OPS

W dniu 12 sierpnia br. w Główczycach odbył się Piknik Senioralny dla seniorów z gminy Główczyce, jak i seniorów z sąsiednich gmin, zorganizowany w ramach Projektu „Srebrna Sieć II”.

Uroczystego otwarcia dokonała Pani Urszula Żłobińska- Kierownik OPS w Główczycach, która powitała gospodarza gminy Panią Wójt Danutę May, Pana Grzegorza Grabowskiego- radnego Rady Powiatu i Powiatowej Rady Senioralnej, Panią Małgorzatę Żebrowska- Koordynator projektu „ Srebrna Sieć II”, Pana Arkadiusza Kwiatkowskiego przewodniczącego Rady Gminy Główczyce oraz zaproszonych gości, uczestników projektu – członków Klubów Seniora gmin partnerskich Kobylnicy, Kępic, Słupska, Ustki, Potęgowa, Dębnicy Kaszubskiej, Smołdzino, Główczyc.

Uczestnicy pikniku podczas zabawy tanecznejWystęp jednego z przybyłych Klubów Seniora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logotyp projektu srebrna siec

Uczestnicy szkolenia siedzący przy stole i pani szkoląca stojąca przed nimi

 

Szkolenie opiekunów faktycznych i warsztaty dla seniorów
w gminie Główczyce

Dnia 15 lipca br. w gminie Główczyce w ramach projektu
"Srebrna Sieć II" odbyły się warsztaty wzmacniające pt. „Emocjonalne i psychiczne zdrowie seniora” dla seniorów 60+ będących uczestnikami projektu oraz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Szkolenie i warsztaty prowadzone było przez partnera projektu - Altra Consulting sp. z o. o.

plakat piknik senioralny 2022
Piknik organizowany w ramach Projektu „Srebrna Sieć II” - Regionalny Program Operacyjny
na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dnia 22 września br. w gminie Główczyce w ramach projektu Srebrna Sieć II odbyły się warsztaty wzmacniające      pt.   „ Emocjonalne i psychiczne zdrowie seniora” dla seniorów 60+  będących uczestnikami projektu.

Szkolenie prowadzone było przez partnera projektu  Altra  Consulting sp. z o. o.

W czasie szkolenia seniorzy nabywali i pogłębiali swoją wiedze na temat radzenia sobie z problemami związanymi ze swoim zdrowiem.

Warsztatowo uczyli się wykonywać ćwiczenia oczu, rąk oraz pamięci krótkotrwałej pozwalającymi zadbać im o sprawność fizyczną i kondycję psychiczną.

Seniorzy zapoznali się z zasadami bycia dobrym seniorem oraz receptą na zdrowe życie.

 

Seniorzy siedzący przy stole