Od stycznia bieżącego roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach realizuje na terenie Gminy Projekt
„Srebrna Sieć II” skierowany do osób niesamodzielnych 60+
. Do chwili obecnej chęć uczestnictwa w Projekcie zadeklarowało 12-stu seniorów, dla których rozpoczęto wdrażanie następujących działań:Seniorka z opaską monitorującą na ręce

 

  • w miesiącu kwietniu i maju 2021 r. zostały wdrożone sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla 5 seniorów, dzięki którym uczestnicy uzyskali wsparcie i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Osoby, które świadczą usługi opiekuńcze przeszły szkolenie online dotyczące przestrzegania zasad etycznych i zasad współżycia społecznego oraz dbałości o dobro osoby niesamodzielnej,

  • w miesiącu maju 2021r. rozpoczęto wdrażanie działań dla 6 niesamodzielnych seniorów i przekazano do ich użytku opaskiSeniorka z opaską monitorującą na ręce monitorujące na rękę, wyposażone m.in. w: przycisk SOS, lokalizator GPS, czujnik upadku i tętna. Dzięki aktywowanej usłudze teleopieki domowej senior może szybko wezwać pomoc w przypadku zagrożenia zdrowia lub złego samopoczucia.

Kolejnym planowanym działaniem jest utworzenie Klubu Seniora z siedzibą w miejscowości Żoruchowo, wdrożenie specjalistycznych usług opiekuńczych (polegających na rehabilitacji domowej) oraz szkolenie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Uczestnicy Projektu zgłaszają zadowolenie z dotychczasowego wsparcia i oczekują kolejnych działań.

logotyp projektu srebrna siec II

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach w związku z realizacją projektu


ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – świadczenie rehabilitacji domowej
dla uczestników projektu „Srebrna Sieć II”

 

logotyp projektu srebrna siec II

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach
ogłasza nabór uczestników
do „Klubu Seniora”

Jeżeli jesteś:
• mieszkańcem Gminy Główczyce,
• osobą w wieku 60 +,
• osobą chcącą aktywnie i twórczo spędzić czas wolny,


ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Seniora” !!!

pomoce medyczne
Przypominamy, iż w ramach realizowanego partnerskiego projektu pn. "Srebrna Sieć II" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych.

Seniorzy mogą nieodpłatnie skorzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych w zależności od rodzajów niepełnosprawności, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie ich samodzielności i funkcjonalności oraz zastosowania w rehabilitacji.